Wij verzenden niet naar het buitenland!

 Garantie

 

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven of mail aan het adres: Van Damme Walter, Neerheide 102 Heusden 9070 (België) of via een mail naar info@devormtuin.com 

De Vormtuin is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik, ondeskundige of foute behandeling, bij beschadiging door geweld en verkeerd snoeien enz… van een artikel door de klant.

Wij doen ons best om de planten in goede voorwaarden af te leveren, maar kunnen het hernemen niet waarborgen  omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen (moeilijke plantsoort, droogte, wateroverlast, vorst, verbranding door bemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz...)

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

De Vormtuin levert kwaliteitsplanten en bloemen. Mocht u na levering toch een kwaliteitsklacht hebben, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk na het zien van de klacht (binnen 7 dagen). Wij bekijken dan samen met u hoe we het probleem naar tevredenheid kan opgelost worden.

Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper zijn de kosten van verzending ten laste van de klant.

Identiteit ondernemer

De Vormtuin
102 Neerheide 
9070 Heusden (België)
info@devormtuin.com
0496/ 49 49 52
BE 0647.354.640.