Wij verzenden niet naar het buitenland!

DISCLAIMER

Alle door van de verkoper afgebeelde dan wel geplaatste teksten,foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren-en dienstmerken inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom  of in licentie bij de verkoper en worden auteursrechtelijk beschermd, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen,door te sturen,
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper. toestemming vragen aan de verkoper via de contactpagina.